Mercedes-Benz CLS
特別號碼係……53

Posted 31/05/18

代號C257嘅第三代平治CLS變化多到不得了,又電氣化又四座變五座又高科技又盛,不過最重要嘅可能係一個同AMG有關嘅冧把,53。