Infiniti QX50
今次盡地一舖

Posted 28/02/18

全新QX50有好多話題,新設計、新底盤,仲有全球第一次量產、可以改變壓縮比的VC-Turbo引擎,加加埋埋,部車得唔得呢?